Algemene voorwaarden

Artikel 1: Deelname aan een evenement

Bij inschrijving ontvangst de deelnemer een bevestiging via email. De inschrijving is pas finaal bij overschrijving van het inschrijvingsgeld.

Artikel 2: Annulatie van deelname aan evenement

Annulatie van deelname aan een van onze evenementen dient ten minste 2 kalenderdagen voor de start van het evenement te gebeuren. Bij laattijdige annulatie is het mogelijk dat een deel van het inschrijvingsgeld niet terug betaald kan worden (in overleg met de organisatie). De annulatie van een inschrijving is pas effectief na bevestiging van de organisatie (telefonisch of schriftelijk).

Artikel 3: Afwezigheid op een evenement

Een deelnemer die ingeschreven is maar afwezig is zonder voorafgaande annulatie zal slechts een deel van het inschrijvingsbedrag kunnen terugvorderen (in overleg met de organisatie).

Artikel 4: Aansprakelijkheid

De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen. We raden dan ook aan om geen waardevolle voorwerpen mee te brengen naar onze evenementen.

Artikel 6: Beelden en opnames

Elke deelnemer verleent, bij inschrijving voor een van onze evenementen, toestemming om de beelden en opnames die tijdens het evenement zouden kunnen worden gemaakt, te delen via onze website of social emedia.

Artikel 7: Privacy

Gegevens verzameld tijdens het inschrijvingsproces worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden uitstluitend gebruikt met het oog op het efficient organiseren van onze evenementen. Aanvraag tot verwijderen van gegevens kan gebeuren via info@voetbalstagespasen.be.